დავალების შექმნა
* მე მჭირდება
* დეტალების აღწერა
* მიუთითეთ შესრულების თარიღი და დრო (ერთერთი მაინც არის აუცილებელი)

დაწყების დრო:

დასრულების დრო:

რუკაზე ზუსტი მისამართის მითითებით, თქვენთან ახლოს მყოფი შემსრულებლები შეძლებენ უფრო მალე და ზუსტად მოახდინონ თქვენს დავალებაზე რეაგირება

გამოყოფილი ბიუჯეტი
მიუთითეთ ზუსტი თანხა
დახურული კომენტარები
მხოლოდ ვერიფიცირებული შემსრულებლები
საკონტაქტო მონაცემების დამალვა